http://gallery.me.com/groussontroye...

Clément ( FR ) :

"C’était une grande salle, une salle toute blanche, qui sentait le poussière de plâtre. Pleine de formes, pleine de formes et pleine de choses (moi j’avais déjà vu tout ça, les salles les gens, déjà vu tout ça). Mais cette fois c’était différent, des constructions pour construire, des immeubles, des pierres organisés. Je crois que je n’ai pas compris tout de suite, l’aveuglement dans le ravissement. J’ai fait un pas, accomodé, et j’ai contemplé"

It was a large room, a completely white room, which smelled plaster powder. Full of shapes, full of shapes and full of things (as for me I had already seen this, the rooms the people, already seen this). But this time it was different, constructions to build, buildings, organized stones. I think I didn’t get it immediately, blinding through rapture. I stepped back, focused, and I ravissemented.

Byla to velká místnost, celá bílá, provonělá prachem hlíny. Místnost plná tvarů, plná věcí / já už jsem takové vidě, celá místnost plná lidí už to viděla/ Ale tentokrát to bylo jiné, stavební konstrukce, stavby a opracované kameny. Myslím si, že jsem to nepochopil ihned, oslepen poblouzněním. Musel jsem udělat krok nazpět, zamyslet se abych pochopil.

Léa ( FR ) :

"Arrivěe á 8h au lycee, mardi 21. Acceuil timide des tchéques. On apprends qu“ils ne parlent pas anglais... La communication risque d“étre plus difficile que prěvu... En effet, aprés la rěpartition des groupes, se comprendre fut difficile. Nous, aprés avoir parcourut les couloirs et vu ce dont ces ěleves ětaient capables, nous avions trés envie de manipuler la terre. Nous avons donc trés vite commencě. Les tchéques, eux restaient assis et nous regardaient. Il a du falloir employer notre trés bon anglais ( ... ) avec l“unique ěléve le parlant pour leur faire comprendre que nous aurions aimě partager ce moment avec eux. Ils s“y sont finalement mis, mais ils n“y eu aucune communication du fait des langues trés diffěrantes. Děcouverte trěs salissante du tour... Passage dans la salle ou se děroulait l“animation, momemnt trés interessant : lumiére, cadrage, animation du vaisseau,děcors : le projet devient concret. En espěrant que la communication arrive... De bechyně, Léa."

We arrived at 8 at the ceramic school on Tuesday 21. Czech people were shy. We discovered that they do not speak English. Communicating may be harder than expected... Indeed, after groups were made, it was difficult to understand each other. As for us, after walking through the corridors and saw what the students had created, we were adamant to handle clay. We started really quickly. Czech watch us. We had to use our very good English ... with the only English speaking student to make them understand that we would have liked to share this moment with them. They finally started working, but there was no communication because of the language barrier. Discovery of throwing, clothes were soiled... Visiting the room where the cartoon film is shot, very interesting moment : lightning, framing, moving, settings : the project becomes real. Hoping for a better communication.

Marion ( FR ) :

"WORKSHOP Jour 1 Beckyne : premiere approche avec la terre ainsi qu´un début de communication franco-tcheque qui donne le sourire. Une école hors du commun qui se rapproche parfois plus d´un musée avec ses grands couloirs et ses vitrine composées d´une collection de céramique,suposée faite par les éleves. Contact avec la terre , objectif : créer, but : emmagasiné autant de bon souvenir que possible. Premiers essais de fabrication de pot avec les machines á tour :le professeur de poterie ,apés quelques tours de mains autour de la boule de terre obtenait une tasse au cylindre parfait tandis que nous obtenions, aprés multiples efforts, une vague forme qui ressemblait á peut-etre á un cendrier avec un maximum d´immagination. En attente de demain, et des premiers résultats du film d´animation, au mieu, cela sera réussi, au pire, on aura bien profité."

First approach with clay as well as the beginning of a sort of contact between French and Czech which made us happy. An unusual school which is sometimes closer to a museum, with large corridors and its widows composed with ceramic collections, certainly made by students. Contact with clay : Goal : creating. Purpose : gathering as many good moments as possible. First try in modelling jars with throwing machines. The modelling teacher, after turning the ball of clay in his hands a few times managed to create a perfect round cup whereas we could create nothing but imperfect ashtrays, no matter how hard we tried. Waiting for tomorrow, and the first results of the cartoon film. At best we will success, at worst, we had a good time.

První setkání s hlínou, stejně tak jako začátek a první setkání s českými studenty nás velmi pobavilo.Neobvyklé prostory školy, které spíše připomínají prostory muzea. Velké chodby s instalivanými sbírkami prací studentů. Kontakt s hlínou :

hlavní úkol bylo tvořit a náše hlavní poslání bylo odnést si co nejvíce zážitků a zkušeností. První co jsme vyzkoušeli bylo vytáčení hlíny na hrnčířské kruhu. Mezitím co učitel byl schopen vytvořit z malé kuližky krásný hrnek, my jsme nebyli schopni vytvořit ani náznak, ač jsme se snažili sebevíc. Moc se těším na zítřek, kdy by jsme měl imít první výsledky animací. Ať už náš projekt bude úspěšný, nebo ne , tak jako tak jsme strávili v Bechyni spoust příjemných chvil.

Filip Máder ( CZ ) :

Project Comenius

Při prvním setkáním s „francouzi“ jsem byl popravdě trochu na vážkách. Zvažoval jsem jestli s nimi budu nějak komunikovat, pokud ano tak jak. Byl jsem zvědavý na jejich chování v cizím prostředí, jejich chování, když zde nebyl dozor a nebo minimum mistních žáků. Byl jsem mile překvapen, jelikož studenti se chovali naprosto opačně než jsem čekal a vůbec jak jsem byl z vyklý od studentů z naší školy. Prostě pokud za nimi někdo nestojí, nebudou efektivně pracovat nebo o to horší když „začne lítat hlína“. Měl jsem možnost sledovat dění jen v učebnách modeloven č.22 a č. 23, konkrétně v učebně č. 23 jsem pobíval déle, jelikož jsem i já sám zde modeloval a zde také jedna zkupina modelovala písmena, druhá pak modelovala letjící „omáčníky“. Mezi studenty z francie panovala dobrá nálada, navzájem si pomáhali ale věnovali pozornost i místním studentům, kteří se jim snažili pomoct jak bylo možné. Překvapilo mě i že po sobě automaticky začli uklízet ikdyž to nebylo nutné. Dokonce si i studentky chvilku zpívali na píseň „Highway to Hell“ od ACDC což bylo o něco příjemnější vědět, že je to baví. Do dění kamer jsem se moc nevměšoval, měl jsem dost starostí na jiných místech a i práce druhé zkupiny nebyla špatná, vnikali vzkutku dobré objekty.

O tomto projektu si myslím , že je to dobrá věc jelikož se poznávají nový lidé, vznikají nové práce jak z filmového odvětví až po modelování z hlíny, je vidět že Franzouzští studenti si návštěvu na SPŠK v Bechyni užívají každým den jak ve škole tak i po skončení školy.

Tomáš Kovařík ( CZ ) :

"A mon avis ce projet a un sujet la plus important qu on a recu la possibilité de mettre de nouveau copain, de créer de nouveavu sujets de facon Filmoogaphique et de la travail avec la glaise. On peut voir que les etudiants francais s amusent bien chaque jour dans lecole et auusi en dehors de l école."

To my mind, this subject is the most important we had. It gave us the possibility to create new friendships, news subjects from a cinematographic point of view, to work on clay. We can see that French students enjoy the time in our school as well as in Bechyně.

Fantomas ( CZ ) :

"Anarchie / dne 21.9.2008 sen na bechyňské škole keramické rozpoutal. neomezená anarchie. Toto anarchi přisla s Francouzi kteří zde volně pobíhají po chodbách a znásilňují neviné žáky skoly keří se dle rozkazu z vyšších míst musí podřídit sikaně a terroru. Všichni se snaži vyhovět a poskytnout veškeré služby okupantům, kteří se zden snaží natočit jakýsi film. Zatím máme za sebou první den a díky bohu beze strát na životech žácích školy i okupantistické armády. Já mam t teto nelehké době na starosti fotoaparát a proto sem byl povýšen na fotoreporéra který tyto dny hrůzy dokumentuje. Zatím se svámi loučím mylí přatele a doufám že vám budu moc zase brzi napsat."

S pozdravem vás

"Le 21.ocotbre 2008 l anarchie absotule a commencé A lecole de Bechyne. Cette anarchie est venue avec les francais Ils ont couru ca et lá sans ordre et forcent les eleves inocent a une cooperation dicté des espaces plus hautes. Tout le monde essaye d aider aux ocupants qui sesont decidée a faire un certain film. On a dejá passé le premier journé sans etre blessé sans snas perdre aucune existence. Mon but dans ce cirque est de prendre photos de tous ce chaos. A ce moment je quitte et j espere que je serraie capable de vous ecrire encore un fois... A dieu votre Fantomas"

Tento článek je holy nesmysl !!!

Lhosek :

Shon a spěch

Shon, spěch a stále někdo něco chce. Tak bych popsal dva dny, kdy nás navštívili francouzští studenti. V dnešní době je všechno moc urychlené, ale až takto, to jsem opravdu nečekal. Během dvou dnů natočit x animací a nasekat spoustu fotokoláží, které mi připadají jedna jako druhá až na nějaké výjimky. Všechny jsem ještě neshlédl a animace také ne. Docela se i těším až to bude všechno hotový a někdy v poklidu u čaje nebo kávy se na to podívám. Dnes jak je tu všechno ve shonu, tak se zhotovené práce nedají vnímat. Vím, že zorganizovat takovýto projekt, není nic jednoduchého, ale spousta lidí nebo spíš nikdo neví co se kde bude dělat. Všechno je jen o komunikaci a ta nějak pokulhává. Důležitá je komunikace s pomocníky, neví co se po nich chce. A pokud autor nedokáže vyjádřit svůj nápad slovy, tak ho má mít nakreslený a připravený dopředu. Tím by se ušetřilo spoustu energie s vysvětlováním i času. Jinak se mi tyto projekty líbí, protože alespoň vykolejí každodenní stereotypní chod lidí a škol.

La hate presset la presse.

"Ce comment je vais decrire ces deux jours de la visite des etudiants francais dans notre ecole. Aujourd hui tout se passe vite, mais je n ai pas attendu que ca va etre si vite. Pendant deux jours faire un nombre des animation enorme faire des centaines des colages de photo, qui me semblent d etre tout les memes. Je n ai pas vu toutes et meme les animations et j espere que j aurais une possibilité de les voir au calme en buvant du café ou du té. Je ne suis pas capable de les percevoir dans cette je sais bien que ce n est pas facile a organiser ce projet, mais le probleme est que personne ne sait pas quoi faire. Le centre du probleme est la communication qui fait labarriere. La cummunication la plus importante est la communication avec les collegues, et si l ateur n est pas capable d expliquer ses idees aux autres il doit preparer des desins pour les autres purqu ils comprennent. Comme ca on va economiser beaucoup d energie et de temps. Autrement j aime bien ce projet et ses resultats parce quecomme ca on peut quiter notre stereotype quotidien."

Lodní deník :

Hvězdné datum dvacetdva tečka deset.

Ráno nikdo nemohl vstát, někdo kvůli nevolnosti, někdo kvůli lenosti. Po všech nástrahách na cestě na planetu Škola jsem dorazili v plném počtu... Začali jsem snídat a v tom jsme byli vyrušeni nepřátelskou rasou Lady. Museli jsme jít do modelovny na kmenovou poradu a vyslechnout si dnešní verdikt, ten zněl jasně, nepodmíněně do 13:15 pomáhat našim spolubojovníkům z Frankraichu, s natáčením pro nás neznámého filmu. Zde začíná náš příběh...

V učebně číslo 22, která je už obsazena neznámou formou života, jsme vyhnáni do učebny číslo 23, zde se nic neděje, a tak putujeme dál za dalším dobrodružstvím. Na chodbě v přízemí se snaží jeden z francouzských profesorů naučit holky s kamerou... marně ! Letíme do nalévárny, zde je také prázdno, a tak se přesouváme do přípravny, tady je to nejzajímavější, je tu hodně věcí, které se skládají ze spousty koleček, krabiček, drátků a dalšího zajímavého vesmírného odpadu. Tady zůstanem. Mirek se pokouší navázat kontak pomocí hlíny, holky se ho zalekávají a utíkají před ním. Frfékovi se líbí kokos s nožičkama, jak krásně chodí ťap, ťap, ťap... David Stankuš to zde nazývá futuristickými vánocemi. Alenka Kissová nás vytrhává z víru práce a musíme jít vykládat pec. A je to... Během naší práce se futuristické vánoce přesunuly ke vchodu do točírny. Jsme zde také, budeme Vás i nadále informovat o průběhu naší cesty. 9:42 sádrovna, i tady jsou další kolegové ze štábu, kteří nás za nedlouho opustí. V 10:00 středoevropského času máme být v učebně číslo 85. Vyrážíme, abychom to stihli. První schod... 2, 3, 4, 5. Jsem u rozvrhu... A jsme nahoře, poslední schod, všimli jsem si že jsem po cestě stratili Frfí a Tomáše (se strátami se počítalo) Posádka hvězdné lodi Míra, Jonáš, Frfí, Tomáš konec."

*Lodní deník, dodatek Libor tam nebyl !!!

Workshop 21. - 22.10.2008

Lucka ( CZ ) :

Naše škola se opět zapojila do zajímavého mezinárodního projektu Comenius s francií, za účelem natočit krátký animovaný film za pomoci hlíněných figurek a sádrových, papírových a zeleninových kulis či jiných rekvizit na téma "Setkání s přítelem". Příběh bude inspirován třemi filmy, které jsme před příjezdem francouzů viděli. (2001 : Vesmírná odysea, Cesta na měsíc a Wall-i.) Organizace není žádná a proto se improvizuje, nikdo neví co se bude dít v příští půlhodině. Jíste ale je, že tu vznikají povedené práce, jako trojrozměrná písmena nebo kobylka v nadživotní velikosti.

"Notre ecole a de nouveau participé a un projet international Comenius avec la Francwe. Le sujet est a faire une animation courte avec les figures faites de la glaise, des legumes et fruits et autres accesories faites de papier ou des autres materiaux sur le theme „rencontre avec un copain“ Cette histoire s est inspiré dans trois filmes celebres le quelles on a vu avant le depart des francais. „2001 space odyssey, A trip to the moon et Wall-E. L organisation est nul c est pouquoi on improvise. Personne ne sait pas ce qui va se passer dans la prochaine demi heure. Mais quand meme c est sur que les travaux qui se sont nées ici sont trés interesants par exemple des lettres 3D ou bien la sauterelle dans l echel inaturelle."

Takže, měli jsme za úkol napsat náš celkový dojem, který máme ze spolupráce s francouzskými studenty, kteří k nám přijeli vytvářet animace a palastiky na téma kdo ví jaké...já teda ne... Ale práce vznikají pěkné ! Létající omáčník, písmenka, ptáček v hnízdě, vesmírná brokolice a spousty dalších velice efektních prací. Je to vážně trochu sci-fi a taky trochu chaos. A jak to vše zapůsobilo na mě ? Rozhodně jsem se nenudil. Občas jsem byl ohromen, někdy jsem se musel smát a místy jsem netušil, jestli se mám smát ohromením, nebo raději mlčet a koukat jako pulec do větráku. Doufám, že se jim jejich záměr povede. Francouzi by měli jezdit častěji !

Lukáš ( CZ ) :

Antonů a Tereza Malinová

"Ok au dabort decrire notre impreession la quelle nous avons de la cooperation avec les etudiants francais qui sont vennus chez nous pour creer des animations et statues plastiqus a un certein theme, que je n ai pas recu. Mais quand meme ces travaux sont belles ! La moustique qui vole, des letrres, oiseau dans son nid, le choufleur d espace et l autres travaux effective. C est vraiement assez sci-fi et aussi chaotique.Et mon impression personel ? Moi je ne me suis pas du tout ennuyé. De temps en temps J etais ettoné, ca me fasait rire et de temps en temps j ai seulement suivi ce cequiu se passe avec mes yeux en top de ma tete / jetais ettone sans savoir pouquoi / J espere que cet projet va reussi. Ca va etre super si les francais vont revenir plus souvent !"

I had no informatiom about what would happen but the works of the French students are incredible. The flying mosquito, letters, the bird in its net, the space cauliflower and everything else. It is quite imaginary and chaotic. My personnal impression ? I was not bored, from time to time I was astonished, it made me laugh.... I hope this project will succeed... It would be great if the French came more often...

Marketa ( CZ ) :

Dne 21. 10.-22. 10. 2008 na Střední průmyslové škole keramické v Bechyni, nás navštívili studenti z francouzké umělecké školy. A proto jsme předtím museli shlednout tyto filmy : nejprve Cestu na měsíc, 2001 :Vesmírná Odyssea a Wall-I. Určite je to velmi zajímavé pro naši školu, že může spolupracovat s dalšími školami po Evropě. A dobré je, že si s ostatními uměleckými školami můžeme vyměňovat své zážitky a zkušenosti.A proto je tento projekt pro nás velkým přínosem.

"Les jours le 21.10 et 22.10. 2008 a l ecole de ceramique a bechyne nouus avons une visite des etudiants d une ecole des arts de france. C est poourquoi on devait suivre les filmes „trip to the moon, 2001 space odyssey et Wall-E. C est vraiement tres interesant pour notre ecole qu elle peut coopérer avec les autres ecoles européens et c est aussi tres bien que on peut echanger notre experiences avec autres etudiants. Et c est pouquoi on apprecie beaucoup ce projet."

Markéta, Jonáš, Míra, Libor tam nebyl !!! Počátek naší práce byl shlédnout 3 filmy. Vesmírná Odysea 2001, Vesmírná Odysea 2010 a Wall-e. Dnes jsme byli zapojeni do francouzského natáčení. Míra lítal s „mouchou“ (těžko to nazvat). Překonali jsme jazykovou propast a pomohli sme jim. „Moucha“ byla vyrobena z použitých věcí, oči měla ze dvou baterek a křídla měla z plastu. Byla připevněna na provázku a tyči. Pomocí kamery byli natočeny pohyby mouchy, poté z toho bude vytvořen film.

Markéta Vávrová, Jonáš Janoušek, Mirek Majer, Libor Hošek ( CZ ) :

"Le debut de notre travail eteait de voir trois filmes. „Space odyssey 2001“ , La voyage au mois“ de Meliese et Wall-E de studio Pixar. Aujourd hui a commence a aide a nos copains francais avec la realisation du film. Míra a volé avec le moustique spécial. On a detruit la barriere des langues et on a essaye le plus possible a aider a ses etudiants. La mustique a ete fabrique des materiaux usees avec les yeux des betteries AA et les ailes de plastiques. Elle etait fixe a un barre avec une ficelle transparent. Les etudiants francais on filme cette moustique avec la techbique de camera „stopmotion“ qui est la base de tout le film."

Before the French arrived we had watched :Space odyssey 2001 , journez to the moon, by Melies et Wall-E by Pixar. Today we started helping our French friends in the process of film directing. Mira flew with the mosquito. We overcame the linguistic barrier and tried to help the students as much as possible. The mosquito was made ou of used materials with batteries for eyes and plastic wings. It was fixed to a bare with nylon thread. The french shot this using Stop Motion software as well as for the whole film.

Teraza ( CZ ) :

Z počátku jsem se setkání s francouzskými studenty trochu bála, hlavně při pomyšlení, že se budu muset domluvit svojí dosti lámanou angličtinou, ale nakonec jsem zjistila, že jsme na tom s francouzi skoro stejně a že jsou docela fajn. Oba dny probíhaly pohodově, v jsme jim v dílnách pomáhali s vytvářením plastik pro jejich animace a na počítačích s blogem a ve středu jsme po nich jen uklízeli...myslím se, že po nějaké delší době bychom se dokázali i spřátelit. Třeba k nám ještě něky zavítají.

"Au debut j etais assez timide pendant le premier rencontre avec les etudiants francais et surtouta cause de ma male connaisance de l englais. Mais apres j ai trouvé que on est a peu pres au mem niveau et qu ils sont sympa . Tout les deux joursse sont passes en tout calm. le mardi nous avons aidé aux francais avec la creation des sculptures pour leur film animé et avec le blogue sur les ordinateurs. Le mercredi on a tout rangé. Je pense que apres un cetrain temps on peut bien s amitier. J espere qu ils vont revenir."

Veronika Šverčičová SPŠK Bechyně

Tento projekt je rozhodne velmi zajimavy,probiha uz tretim rokem ! Myslim si že je i velmi uzitecny, jelikoz se neustale potkavame s novimi lidmi. Letos k nam prijeli Francouzi a ze zacatku to bylo velmi chaoticke, jelikoz nikdo nemel poradnou predstavu co se bude dit. Nakonec to dopadlo velmi dobre s pratelili sme se spolu a vznikli ztoho velmi krasne prace.Zde jsou i nejake fotky. Veronika Šverčičová ( CZ ) :

"Ce projet est an tout cas tres interesant et an plus cest le troisieme anne que ca marche ! Je pense que c est vraement tres utilé parceque on se met avec different et nouveau peuple. Cet anne les francais sont venus chez nous. Il est vrai que au debut c etait assez chaotique úarce que personne n avait aucune idee que ce que va se passer. Mais en fin tout šest tourne en bien. On sest pris l amitie et le resultat etait des travaux magnifiques. Vous pouvez voir ca sur les photos attachés."

This project is very interesting and it is its third year. I think it is usefu because we meet new people. This year the French came to visit us. It was a bit chaotic at first because nobody knew what would happen. But in the end it turned OK. Friendships were created and the results were great. Look at the pictures.

Veronika Šverčičová ( CZ ) :

Dnes je druhy den co knam prijeli z Francie.Rano sme se vsichni sesli v dilne a rozdelili sme se na několik skupin,ktere například nataceli v dilnach film s Hugem a s ostatnimi. Hugovo film se zajima tim ze se udelal ptak z hliny,ktery se posleze promeni v letadlo,vyznacuje to symbol dnesni moderni doby,jedna se o jistou transformaci,z kulicky se stane ptak a nakonec letadlo .Tesim se az tento film uvidim,protoze me zajima jak se vytvarne zpracuje a natoci jeho konecna faze.Nekteri jme sli psat blog, aby sme měli prehled co se prubezne deje.Jini zase sli fotit prace,ktere se u nas vyrabeli.Nektere věci byly opravdu zajimave a nedaji se ani popsat nebo k nicemu prirovnat.Jejich tema na film byl 2001 :Vesmirna Odysea,Cesta na mesic a novi animovany film Wall-e.

"Aujourd hui c est le deuxiéme jour que les francais sont venus. Le matin on se tous mis dans l atelier et puis on s est separé a groupes qui ont par exemple animé le film avec Hugo et les autres. Le film de hugo m a beaucoup interessé parce que c etail l histoire de la transformation d un oiseau a un avion qui etait le symbole de notre epoque moderne. Il s agit d une boullede glaise qui devient un avion. J espere que j aurais lka possibilite de voir ce film parce que je suis interesé comment la postproduction va chnger le resultat final. Quelqun a ecrit ce blogue pour marqur cette action. Les autres ont pris des photos des sculptures. Qulques travaux etaient variement tres interesantes et assez difficiles a decrire. L theme de ce sujet etait 2001 space odyssey, trip to the moon et le cartoon Wall-E."