Originalaus dizaino, kokybiškos spaudos knygoje, kuri buvo spausdinama Taline, mūsų mokiniams smagu atrasti savo piešinius, fotografijas, pristatančias mokyklas, akimirkas iš projektinių susitikimų Prancūzijoje ir Ispanijoje.

Įdomu buvo matyti ir kitų šalių moksleivių sukurtus darbus tema „Mano šalis kaip ženklas“, palyginti juos su savo piešiniais. Taline buvo apsikeista ir šviežiai sukurtais darbais temomis „Sdienos“, „Europos laikas“, „Tarp politikos ir poezijos“. Žiūrint į šiuos darbus stebino mokinių sugebėjimas išsakyti savo mintis piešiniais, fotografijomis, tekstais, žavėjo aukštas jaunų žmonių aktualių temų suvokimo lygis.

Dailės mokytojas, projekto koordinatorius Virginijus Sutkus