Neljapäeval, 16. aprillil avati Lõuna-Hispaanias Jerez de la Fronteras Palacio de Villavicencios Tallinna Kunstikooli koordineeritava laste-ja noorte kunsti alase projekti „Europ’art Puzzle“ lõpp-näitus, kus esitati 12-25 aastaste laste ja noorte kunstitöid.

Projekt kujutab endast viie kunstikallakuga kooli koostööd, mis sai alguse juba 2005. aastal ning toimib jätkuvalt tänu EL Hariduskoostöö Keskuse sihtasutuse „Archimedes“ toetusele, mille kõik viis kooli on pälvinud aastateks 2006-2009.

Projektis osalevad lisaks Tallinna Kunstikoolile Jerezi Kunsti-ja Disainikool Hispaaniast, Marie Curie Lütseum Grenoble’st Prantsusmaalt, Druskinikai „Rytas“ Gümnaasium Leedust ja Bechyne Keraamika- ja Disaini Kool Tšehhist. Projekti põhimõtteks on ühiste teemade leidmine ja teostamine ühel ja samal ajal, tuues lõpptulemused kokku trükise, näituse või digitaalse dokumentatsioonina. Kolme aasta jooksul on töötatud kokku viiel teemal : „Minu riik kui märk“, „Euroopa, kunsti ja aja piirid“, „ABC-Disain“, „Taevas“ ja „Kohtumine“. Projektis osalevad õpilased ja õpetajad on saanud võimaluse osaleda projektikohtumistel, mis on toimunud kokku seitsmel korral. Õpilaste-poolne tagasiside rahvusvaheliste kohtumiste kohta on olnud väga positiivne, rahul on oldud partnerkoolide poolt korraldatud töötubadega ning põneva kultuuriprogrammiga. Projekti näituste korraldamine partnerkoolides ja ka muudes näitusepaikades on andnud laste- ja noortekunstile tavapärasest suurema vaatajaskonna.

Prantsuse kool tegi projekti üritustest ka filmi (režissöör Alan Marie Makarian) ning projekti koordinaator Geneviéve Grousson-Troyes peab veebipäevikut (europartpuzzle.free.fr) olulisemate sündmuste kohta. Tšehhis koordineerib projekti Marta Kotkova, Hispaanias Luisa Porras ning Eestis Riste Laasberg. Projekti lõpp-näitusega kaasnes kataloog, mis trükiti Jerezi Linnavalitsuse toetusel. Näitust käisid üles panemas ja avamas 4 Tallinna Kunstikooli õpilast, õpetaja Eve Kask ja projekti koordinaator.

Projekti lõpp-näitusega kaasnes kataloog, mis trükiti Jerezi Linnavalitsuse toetusel. Näitust käisid üles panemas ja avamas 4 Tallinna Kunstikooli õpilast, õpetaja Eve Kask ja projekti koordinaator.

Tallinn Art School also coordinates international Comenius project „Europ’art Puzzle“ for third year, the project if financed by EU Foundation „Archimedes“. The purposes of the project are international cooperation, united creative activities and exhibitions and exchange of pedagogical experiences for teachers. Project meeting was held in Jerez, Spain 13.-19.

April, two teachers and four students took part of the meeting. During the one week meeting the students attended a painting workshop, exhibition was made together with Spanish, Lithuanian, French and Czech students in Palacio Villavicencio. The exhibition cataloque was published financed by Jerez City Government.